Inschrijving

Hier kunt u uw kind inschrijven voor onze werking.

Bij een nieuwe inschrijving, wordt u gecontacteerd voor een kennismakingsgesprek 

Speelpleinwerking SpeleWest